ZUS emerytura
Wszystko o emeryturze z ZUS

Kiedy na wcześniejszą emeryturę?

kiedy na wczesniejsza emeryture

wcześniejsza emerytura

Na wcześniejszą emeryturę (tzw. pracowniczą) mogą w tej chwili przejść bez względu na warunki pracy, urodzeni przed 1 stycznia 1949 r., którzy spełnią podstawowe kryteria wieku i stażu pracy oraz dodatkowo spełniają określone warunki.

Możliwość ta dotyczy osób, które spełniły łącznie następujące warunki:

  • na dzień 1 stycznia 1999r. posiadały okres składkowy i nieskładkowy wynoszący dla kobiet co najmniej 20 lat, a dla mężczyzn co najmniej 25 lat, w tym wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, działalności twórczej lub artystycznej, zatrudnienia na kolei lub pracy górniczej (patrz: okres wymagany dla przyznania wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania wspomnianych prac dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949r.),
  • osiągnęły obniżony wiek emerytalny (przewidziany dla uzyskania wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania w/w prac przez osoby urodzone przed 1 stycznia 1949r.)
  • nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa ,
  • rozwiązały stosunek pracy (jeżeli są pracownikami).

Niedawno odrzucono projekt ustawy, by możliwe było przejście na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek. Warunkiem miało być przepracowanie odpowiedniego okresu. W przypadku kobiet trwać miałby on 35 lat a w przypadku mężczyzn 40 lat. Pod projektem podpisało się 200 tysięcy obywateli.

Z tagami: ,